AMMATTILAISILLE

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten sisaruksia kohtaa todennäköisesti jokainen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskentelevä. Perheiden ja lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli sisarusten tukemisessa, mutta myös sisarusten ollessa aikuisia saattaa eteen tulla tilanteita, joissa ammattilaisen on hyvä tunnistaa erityisen sisaruuden mukanaan tuomia haasteita.

Jokainen ammattilainen voi osallistua talkoisiin, tekojen ei tarvitse olla suuria. Tärkeää on muistaa erityislasten perheiden kanssa asioidessa kysyä myös sisarusten kuulumisia, mutta yhtä tärkeää on olla herkkänä tunnistamaan mahdollisia erityisestä sisaruudesta johtuvia haasteita tilanteissa, joissa sisarus itse on asiakkaana esimerkiksi koulussa tai neuvolassa.

Löydät näiltä sivuilta muun muassa käytännön vinkkejä sisarusten huomiointiin arjen työssä, vinkkejä vanhempien tukemiseen heidän kasvatustyössään ja tietoa ammattilaisille suunnatuista tapahtumista. Materiaaleja-sivulta löydät työn tueksi esimerkiksi sisaruuskortit ja sisarussuhteen roolikartan.