Sisarusten huomiointi palveluissa

Erityislasten sisarusten huomiointi ei kuulu erityisesti kenellekään tietylle ammattilaisille. Siksi se on kaikkien asia. Sisarukset toivovat huomiota usein ensisijaisesti vanhemmiltaan ja läheisiltään. Ammattilaisen tehtävä on kuitenkin tukea vanhempia tässä tärkeässä tehtävässä ja tuoda sisarusten tarpeita esiin havaitessaan riskin sisarusten näkymättömiksi jäämiselle. Ammattilaisen tehtävä on myös tukea ja mahdollistaa sisarusten välisiä suhteita esimerkiksi sairaalaolosuhteissa ja olla vanhempien apuna mahdollistamassa sisaruksen tiedonsaanti.

Vinkkejä sisarusten huomioimiseen:

 • Tarkastele ensin omaa työtäsi sisarusten näkökulmasta. Kohtaatko heitä ja millaisissa tilanteissa? Mahdollistavatko työpaikan tilat ja käytännöt (esimerkiksi sairaalassa) sisarusten mukana olon? 
   
 • Kysy jokaiselta sisarukselta erikseen tämän kuulumisia. Jos tapaat vain vanhempia, kysy heiltä, mitä kullekin lapselle kuuluu.
   
 • Huolehdi, että myös sisaruksilla on tietoa sisaruksen sairaudesta tai vammasta. Tue vanhempia tiedon antamisessa sisaruksille ja järjestä tarvittaessa tilaisuuksia, joissa tiedonsaanti mahdollistuu.
   
 • Jos kohtaat sisaruksia esimerkiksi koulussa, neuvolassa tai vapaa-ajan toiminnoissa, on joskus hyvä olla tietoinen kotona olevasta tilanteesta. Usein kuitenkin sisarus on ja haluaakin olla kuin kaikki muutkin lapset ilman erityisyyden korostamista. Sisaruksen omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen on kuitenkin tärkeää.
   
 • Sisarukset hyötyvät usein vertaistuesta, vain heille järjestetystä toiminnasta tai sisarukselle ja vanhemman sidettä vahvistavasta toiminnasta. Sopisiko sinun työhösi sisarustoiminnan kehittäminen ja järjestäminen?
   
 • Selvitä, mistä sisarus saa tarvittaessa tukea. 

 

Lataa tulostettava esite Miten ammattilainen voi tukea sisaruksia? 

 

Video: Sisarusten tukeminen ammattilaisena

 

Katso myös muut ammattilaisille suunnatut videot