Erityinen sisaruus: Sisarukset tarvitsevat tietoa sisaruksen sairaudesta ja vammasta jatkuvasti. Tiedon tarve ja kyky tiedon hahmottamisen muuttuu ja vaihtelee iän, kasvun ja kehityksen myötä. Crohn ja Colitis ry on huomionut sisarukset ja sisarusten huomioimisen tärkeyden Kun lapsi sairastuu -oppaassaan.

ti 24. syyskuuta 2019 11.22.14

Sisarukset tarvitsevat tietoa sisaruksen sairaudesta ja vammasta jatkuvasti.
Tiedon tarve ja kyky tiedon hahmottamisen muuttuu ja vaihtelee iän, kasvun ja kehityksen myötä.
Crohn ja Colitis ry on huomionut sisarukset ja sisarusten huomioimisen tärkeyden Kun lapsi sairastuu -oppaassaan.