Erityinen sisaruus: Syskon i fokus i Vasa 12 oktober 2019. Välkommen du ungdom som har ett syskon med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV

to 29. elokuuta 2019 14.44.39

Syskon i fokus i Vasa 12 oktober 2019. Välkommen du ungdom som har ett syskon med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV