Kun huoli herää

Kun huoli herää läheisellä, on hyvä ensisijaisesti keskustella sisaruksen kanssa, onko hänen mielessään jotain, mikä erityisesti painaa. Kouluterveydenhuolto on ensisijainen paikka olla yhteydessä kouluikäisen sisaruksen kohdalla. Yksin sisaruus ei välttämättä ole ongelmien taustalla, mutta apua tarjoavien henkilöiden on hyvä tietää erityisestä sisaruksesta ja sisaruuteen liittyvistä haasteista. Myös perheneuvolat tarjoavat tukea. Harvinaiskeskus Norion keskustelutuki ja neuvonta auttaa kaiken ikäisiä lapsia, nuoria ja vanhempia silloin, kun perheessä on perinnöllinen tai harvinainen sairaus. Tukea saa myös monista järjestöistä, joista osa järjestää vertaistuen mahdollistavia tapaamisia myös sisaruksille.