Erityinen sisaruus -projektissa tuotettua musiikkia

Näkymätön

Näkymätön -kappale perustuu erityisten sisarusten haastatteluihin ja kuvastaa yhtä neljästä esiin nousseesta tarinakokonaisuudesta. Haastateltavat kertoivat paitsi positiivisista kokemuksistaan, myös eri asteisesta näkymättömyyden kokemuksestaan perheessä. Näitä tuntemuksia sisaruksilla on erityisesti silloin, kun erityistä tukea tarvitsevan sisaruksen hoitaminen vie paljon vanhempien aikaa ja aiheuttaa heille huolta. Tällöin sisarukset kokevat jäävänsä varjoon ja toisaalta välillä itse hakeutuvatkin sinne, koska eivät halua aiheuttaa vanhemmille lisää huolta.

Laulu: Johanna Rintahaka
Sävellys, sanoitus, sovitus: Sami Ylitalo

 

Joskus vaan kengät puristaa

Joskus vaan kengät puristaa -kappale perustuu erityisten sisarusten haastatteluihin. Lähes jokainen haastattelutilanne alkaa siten, että sisarukset kertovat sisaruussuhteensa tärkeydestä. Sairasta tai vammaista sisarustaan he kuvaavat esimerkiksi sanoin "Hän on erilainen, mutta meille samanlainen" tai "Hän on monella tapaa viisas ihminen, vaikkei osaa laskea hienosti". Sisarus nähdään tärkeänä sairaudesta tai vammasta huolimatta ja häntä halutaan auttaa. Kappale kuvaa yhtä puolta erityisestä sisaruudesta - sitä hyvin positiivista puolta.

Laulu: Sanna Kalmari
Sävellys, sanoitus, sovitus: Sami Ylitalo

 

Kun keijumaailma murtuu

Kun keijumaailma murtuu on tehty erityislasten sisarusten haastatteluiden pohjalta. Tässä kappale täydentää Joskus vaan kengät puristaa -kappaleen sanomaa. Tämä kertoo toisenlaisen puolen sisarusten kokemasta. Sisarukset ovat kertoneet, kuinka lapsi uskoo pahan tapahtuvan aina jossain muualla. Kun se paha osuu omalle kohdalle sisaruksen sairastumisen tai vammautumisen myötä, joutuu lapsi kohtaamaan pahuuden, ennen kuin on valmis siihen. Silloin keijumaailma murtuu lapsen mielessä.

Laulu: Katri Lehmuskoski
Sävellys, sanoitus, sovitus: Sami Ylitalo