Syskonkort

Syskonkorten har framställts inom det finska projektet Erityinen sisaruus (Annorlunda syskonskap). Korten har översatts till svenska av FDUV. Till syskonskap hör många olika känslor som kan vara svåra att sätta ord på. Med hjälp av korten kan man känna igen och sätta ord på sina känslor. Alla kortens citat är syskons verkliga upplevelser.
 
Med korten kan man jobba individuellt eller i grupp med läskunniga syskon, föräldrar eller närstående till barn med funktionsnedsättning samt med professionella. Med hjälp av syskonkorten kan man till exempel:

  • Leda och diskutera kring ämnet annorlunda syskonskap
  • Hjälpa att sätta ord på olika sidor av syskonskap och
  • Erbjuda syskonen kamratstöd: ”någon annan har också tänkt så”.

 

Korten är indelade i teman med olika färger. Ledarna kan leda diskussionen enligt teman.

Teman är:

  • Grön = Helt vanligt syskonskap
  • Grå = Det osynliga barnet
  • Lila = När grundtryggheten rubbas
  • Röd = Du är viktig för mig!

 

Hämta korten