Erityinen sisaruus

Erityinen sisaruus – projekti tekee tunnetuksi pitkäaikaissairaiden tai vammaisten lasten ja nuorten sisarusten tuen ja tiedon tarvetta. Projektissa tuotetaan tietoa sisarusten lähellä oleville läheisille ja ammattilaisille, jotta he osaisivat tukea sisaruksia eri ikävaiheissa.

044 743 8028 www.erityinensisaruus.fi

Rinnekoti-säätiö

Rinnekoti-Säätiö tuottaa apua ja tukea sekä asiantuntemusta jokapäiväisiin elämän tarpeisiin. Palvelujamme käyttävät vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt pikkulapsista vanhuksiin, unohtamatta tietenkään läheisiä ja ammattilaisia.

Rinnekodintie 10, 02980 Espoo

09 85511 www.rinnekoti.fi

Norio-keskus

Norio-keskuksen perustehtävänä on tukea harvinaista sairautta sairastavien sekä heidän perheidensä hyvinvointia. Tätä varten tuotetaan ja kehitetään monipuolisia palveluja perheille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

09 8551130 www.norio-keskus.fi

Tatu ry

TATU ry on tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä valtakunnallinen tukiyhdistys, joka on perustettu vuonna 2001. TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.

Teletie 6 E, 70600 Kuopio

+358 40 588 2233 www.tatury.fi

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliiton tavoite on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Liitto on toiminut vuodesta 1961. Jäsenistö muodostuu paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista yhdistyksistä, jotka edustavat aitoa kansalaistoimintaa.

Pinninkatu 51, 33100 Tampere

0207 718 200 www.kvtl.fi

Sylva ry

Sylva auttaa ja tukee syöpään sairastuneiden lasten perheitä muun muassa tarjoamalla kursseja, virkistyslomia ja vertaistukea sekä julkaisemalla perheille tarkoitettuja oppaita ja jäsenlehteä.

Mariankatu 26 B 23 (5.krs), 00170 Helsinki

09 1356866 www.sylva.fi