Aikuisuus

Opiskelu ja työ voivat kasvattaa kasvattaa sisarusten välimatkaa, mutta sisaruus ei katoa mihinkään. Aikuiset sisarukset saattavat kantaa huolta sairaasta tai vammaisesta sisaruksestaan. Sisarukset voivat olla tärkeänä tukena pitkäaikaissairaan tai vammaisen elämässä. Esiin saattaa nousta myös kysymys sisaruksen edunvalvojaksi ryhtymisestä.

"Ne siteet mitkä siskoni kanssa luotiin jo vuosia sitten, ovat vaan vahvistuneet."

"Vanhempani ovat toivoneet, että otan vastuun ja hoidan siskoni asioita, kun heitä ei enää ole."

Oman perheen perustamisen tulo ajankohtaiseksi saa monet sisarukset miettimään omaa kasvuaan sairaan tai vammaisen sisaruksen rinnalla sekä sairauksien tai vamman periytyvyyttä. Mikäli sairas tai vammainen sisarus ei itse voi tulla vanhemmaksi, voi tätinä, setänä tai kummina oleminen olla todella tärkeää.

Moni kertoo kasvun sairaan tai vammaisen sisaruksen rinnalla vaikuttaneen ammatinvalintaan ja saaneen kiinnostumaan auttamistyöstä. Lähes jokainen kokee sairaan tai vammaisen sisaruksen vaikuttaneen omiin arvoihin ja mielipiteisiin.

On myös tavallista ja hyväksyttävää, että sisarukset viettävät erillistä elämää aikuisuudessa – kuten missä tahansa perheessä.

Vanhenevat sisarukset

Iän karttuessa sisarukset käyvät usein entistä läheisimmiksi. Vanhenemiseen kuuluu tarve peilata elettyä elämää ja palata lapsuuden kokemuksiin. Sisarusten yhteiset muistot tuottavat iloa, mutta moni kantaa myös huolta ikääntyvästä sisaruksestaan.

Omat vanhemmat on ehkä saatettu jo hautaan. Vanhemmista luopuminen on iso elämänmuutos, jossa sisarukset voivat tukea toinen toisiaan. Sisarusten suhdetta luonnehtii usein yhä enemmän hoiva ja huolenpito, sillä ikä lisää usein pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön tuen tarvetta.

Parhaimmillaan sisarusten välinen suhde säilyy koko elämän kantavana voimana.