Leikki-ikä

Noin kolmevuotiaat sisarukset tajuavat jo sen, että heidän siskollaan tai veljellään on ongelmia, mutta eivät koe sisaruksensa sairautta tai vammaisuutta mitenkään kummallisena asiana.

Alle 5-vuotiaat ajattelevat hyvin konkreettisesti ja kykenevät ymmärtämään sen, mikä on näkyvää. He eivät vielä ymmärrä ihmisen sisällä tapahtuvia asioita, vaan käsittävät sairauden tai vamman johtuvan jostakin ulkoisesta syystä. Sairauden syiden pohdintaan sisältyy helposti paljon väärinkäsityksiä.

Alle kouluikäiset eivät juurikaan luokittele ihmisiä, vaan suhtautuvat erilaisuuteen luonnollisesti. Heitä huolettaa lähinnä vanhempien vointi ja poissaolo sekä perheen tunnelma.

"Muistan, että siskoni oli erilainen, mutta en vielä tajunnut/ymmärtänyt hänen kehitysvammaisuuttaan."

"Pidin siskoani täysin samanlaisena, kuin kaikkia muitakin. Luulin, että downin syndrooma tulee kaikille jossain vaiheessa elämää."

Maagiset ajatukset

Pienille lapsille on ominaista uskoa, että heidän omat ajatuksensa, toiveensa ja tekonsa ovat syynä siihen, mitä itselle ja muille tapahtuu.

On mahdollista, että pieni lapsi luulee jonkun oman teon tai toiminnan aiheuttaneen sisaruksen sairauden tai toivoo, että sisarus joka vie vanhempien huomion katoaisi tai kuolisi. Pienen lapsen on vaikea erottaa, mikä on toivetta ja mitä todella tapahtuu.

Tiedon antaminen alle kouluikäiselle sisarukselle

Lapsi tarvitsee tietoa sisaruksensa tai vammasta heti, kun hänen kielelliset taitonsa ovat kehittyneet tarpeeksi. Lapsen tietämystä voi kasvattaa hänen omien kysymystensä tahdissa niin, että lapsi kykenee sen omaksumaan. 

Pienelle lapselle on hyvä kertoa asioita sitä mukaan, kun niitä tapahtuu, sillä hän ei vielä kykene hahmottamaan aikaa kuten vanhemmat sisarukset. Asiat tulee selittää yksinkertaisesti ja lapsen turvallisuuden tunteesta tulee pitää huolta.

Pienten sisarusten on tärkeää tietää, ettei sairaus tai vamma johdu hänen tekemisistään tai sanomisistaan, ettei hän ole sitä aiheuttanut.