Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Erityinen sisaruus

Seuraava verkkokoulutus järjestetään syksyllä 2021.  

 

8.3.-28.3.2021

Erityinen sisaruus -koulutus on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton kolmiosaista verkossa toteuttavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken

Kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden muut osuudet ovat Vahvistu vanhempana ja Lapsen osallisuus. Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin on oma hakuprosessi hakulomakkeineen. 

Erityinen sisaruus -koulutus sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. Koulutuksen sisällöissä korostuvat sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Koulutuksen suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa, alkaen 8.3.2021. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan kokonaan verkossa.

” Ehdottomasti koko koulutus kokonaisuudessaan oli onnistunut! Pidin materiaalin laajuudesta ja aihepiirien monipuolisuudesta, koulutus pisti ehdottomasti ajattelemaan ja myös omaan työhön sai paljon vinkkiä.” Osallistujapalaute Erityinen sisaruus -koulutuksesta.

 

Mitä koulutuksessa tehdään?

Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa. 

 

Miten pääsen mukaan?

Kevään verkkokoulutus on täynnä.  

Peruutuspaikkoja voi kysellä sähköpostilla taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi.  

Verkkokoulutus järjestetään myös syksyllä 2021.

 

Koulutuskokonaisuuden muut osuudet:

Voit halutessasi osallistua myös muihin verkkokoulutuskokonaisuuden osuuksiin, joita ovat:

Vahvistu vanhempana 

Vahvistu vanhempana osuus sisältää tietoa ja käytännön keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa yhdellä tai useammalla vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen. Tietoa aiheesta löydät Kehitysvammaisten Tukiliiton sivulta.

Lapsen osallisuus

Lapsen osallisuus osio sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön.

 

Mukana koulutusta toteuttamassa Tukiliiton Perheily ja Vahvistu vanhempana -hanke

 

Lisätiedot:

Taina Koivunen-Kutila

taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi