Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Erityinen sisaruus

Seuraava verkkokoulutus järjestetään syksyllä 2022.  

5.-25.9.2022

Erityinen sisaruus -koulutus on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton neljäosaista verkossa toteuttavaa koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille, ammattilaistiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sopii hyvin myös opiskelijoille tai opiskelijatiimeille. Voit osallistua koulutukseen itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken

Neljäosaisen koulutuskokonaisuuden muut osuudet ovat Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessäVahvistu vanhempana ja Lapsen osallisuus. Voit hakeutua näihin kaikkiin koulutuksiin tai hakeutua vain tiettyyn koulutukseen. Voit hakea kaikkiin koulutuksiin samalla sähköisellä lomakkeella.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toteuttama koulutus on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Koulutus sisältää tietoa ja keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa on enemmän tukea tarvitseva perheenjäsen.

Lue lisää ammattilaisten verkkokoulutuskokonaisuudesta.

Erityinen sisaruus -koulutus sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. Koulutuksen sisällöissä korostuvat sisarusten ja heidän perheidensä kohtaaminen sekä sisarusten ja heidän perheidensä tarpeista lähtevä työskentely.

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla. Koulutuksen suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa, alkaen 18.4.2022. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 3 h /viikko (materiaaleihin perehtyminen, keskustelu koulutuksen muiden osallistujien kanssa ja viikon teeman tehtävän tekeminen), eli yhteensä koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin 9 tuntia.

Koulutus on maksuton ja se toteutetaan kokonaan verkossa.

” Ehdottomasti koko koulutus kokonaisuudessaan oli onnistunut! Pidin materiaalin laajuudesta ja aihepiirien monipuolisuudesta, koulutus pisti ehdottomasti ajattelemaan ja myös omaan työhön sai paljon vinkkiä.” Osallistujapalaute Erityinen sisaruus -koulutuksesta.

 

Mitä koulutuksessa tehdään?

Koulutus sisältää videoluentoja, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä ja keskustelua koulutuksen muiden osallistujien kesken. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat viikon teemaan liittyvät materiaalit ja tehtävän. Tehtävät voi tehdä joustavasti viikon aikana yksin tai työtiimin kanssa. Yhdessä tehden yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa. 

 

Miten pääsen mukaan?

Verkkokoulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella.

Peruutuspaikkoja voi kysellä sähköpostilla taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi.  

Verkkokoulutus järjestetään myös vuonna 2023.

 

Koulutuskokonaisuuden muut osuudet:

Voit halutessasi osallistua myös muihin verkkokoulutuskokonaisuuden osuuksiin, joita ovat:

Vahvistu vanhempana 

Vahvistu vanhempana osuus sisältää tietoa ja käytännön keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa yhdellä tai useammalla vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen. Tietoa aiheesta löydät Kehitysvammaisten Tukiliiton sivuilta

Lapsen osallisuus

Lapsen osallisuus osio sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön.

Harvinainen ja perinnöllinen sairaus perheessä

Tietoa harvinaisiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvistä teemoista. Koulutuksessa viikoittain vaihtuvat teemat ovat tieto, kohtaaminen ja tuki – mitä harvinaisuudesta ja perinnöllisyydestä on tärkeää tietää ja ymmärtää, mitä harvinaista sairautta sairastavan henkilön ja hänen läheistensä kohtaamisessa on oleellista huomioida, millaista tukea perheet tarvitsevat ja mistä sitä voi löytää.

Mukana koulutusta toteuttamassa Tukiliiton perhetyö ja Harvinaiskeskus Norio

Koulutus järjestetään Opintokeskus Siviksen It’s Learning -alustalla.
 

Lisätiedot:

Taina Koivunen-Kutila

taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi