Verkkokoulutus perheitä kohtaaville ammattilaisille: Erityinen sisaruus

Erityinen sisaruus -verkkokoulutus on osa Kehitysvammaisten Tukiliiton toteuttamaa kolmiosaista koulutuskokonaisuutta, joka on tarkoitettu kaikille perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Erityinen sisaruus -osio sisältää sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen liittyen, aiheeseen liittyviä materiaaleja sekä käytännön vinkkejä sisarusten huomioimiseen. 

Aihekokonaisuuden suorittamiseen on aikaa 3 viikkoa. Työaikaa suorittamiseen kuluu noin 1–2 h /viikko. Erityinen sisaruus -koulutus alkaa maanantaina 26.10.2020 ja päättyy sunnuntaina 15.11.2020. Jokaisen viikon alussa osallistujat saavat uuden tehtävän ja koulutusmateriaaleja. 

Koulutus sisältää videoluentoja ja ohjevideoita, kirjallista materiaalia sekä tehtäviä. Lisäksi koulutusta ennen ja sen aikana järjestetään chat-keskusteluja, joissa on mahdollisuus syventää koulutuksen teemoista heränneitä kysymyksiä ja ajatuksia muiden osallistujien ja kurssin vetäjien kanssa. Niihin osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista. 

Osallistua voi itsenäisesti tai yhdessä työyhteisön kesken. Koulutus on maksuton. 

Miten pääsen mukaan?

Lisätietoa koulutuksen käytännön totetuksesta luvassa syksyllä. 

Koulutuskokonaisuuden muut osuudet:

Voit halutessasi osallistua myös muihin verkkokoulutuskokonaisuuden osuuksiin, joita ovat:

Vahvistu vanhempana (toteutuu vko 37-39 ennen Erityinen sisaruus osiota).

Vahvistu vanhempana osuus sisältää tietoa ja käytännön keinoja niiden perheiden kohtaamiseen, joissa yhdellä tai useammalla vanhemmalla on tuentarvetta oppimisessa ja ymmärryksessä, esimerkiksi kehitysvammasta johtuen. Tietoa aiheesta löydät Kehitysvammaisten Tukiliiton sivulta.

Lapsen osallisuus (toteutuu vkot 48-50  Erityinen sisaruus osion jälkeen).

Lapsen osallisuus osio sisältää tietoa vammaisen lapsen osallisuudesta ja sen oikeudellisesta perustasta, sekä käytännön vinkkejä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön.

 

Mukana koulutusta toteuttamassa Tukiliiton PerheilyErityinen sisaruus -projekti ja Vahvistu vanhempana -hanke

 

Lisätiedot:

Taina Koivunen-Kutila

taina.koivunen-kutila@tukiliitto.fi