Miten tukea sisaruksia?

Sisarukset tarvitsevat ymmärrystä, huomiota ja tukea

Vanhempien tehtävänä on antaa sisaruksille paitsi tukea, myös rauhaa ja aikaa kehittyä. Sisarukset tarvitsevat ymmärrystä, huomiota ja tukea. Heille olisi hyvä korostaa, kuinka heidän ajatuksensa, ideansa, mielenkiinnon kohteensa ja lahjansa ovat tärkeitä.

Sisarusten, kuten kaikkien lasten, on tärkeää tulla ”nähdyksi” ja arvostetuksi sellaisena kuin on, mutta myös saatava selvät rajat ja kasvatusta.

Lapsen on tärkeää saada suojelusta niin kauan kuin sitä tarvitaan, mutta saada myös haasteita. On tärkeää oppia pyytämään sitä huomiota ja huolenpitoa, jota tarvitsee, mutta myös oppia luopumaan siitä vapaaehtoisesti muiden hyväksi. On välttämätöntä osallistua yhteisön toimintaan, mutta myös olennaista osata olla yksin ja kestää ikävyyttä. 

Kaikkien lasten, myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sisarusten kohdalla pätee elämän suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Jokaisella meillä on sekä suojaavia että haavoittavia tekijöitä. Olleellista on, kokeeko ne uhkina vai haasteina. Tiedetään, että erityisellä sisaruudella itsessään voi olla sekä kasvua vahvistavia vaikutuksia että tiettyjä riskejä lisääviä vaikutuksia. On tärkeää tiedostaa jokaisen sisaruksen henkilökohtaisia vahvuuksia ja riskitekijöitä, jotta heitä voidaan tukea kasvussa tarpeenmukaisella tavalla.

Video: Sisaruksen tukeminen vanhempana

Erityinen sisaruus -projektin työntekijät Sanna ja Katri keskustelevat siitä, kuinka vanhemmat voivat sisaruksia tukea ja mitä sisarukset vanhemmilta toivovat (kesto 14:59)

 

Muista nämä:

Erityislapsi ei määritä yksin arkea

Erityislapsi ei saa olla ainoa, joka määrittää mitä ja milloin perhe tekee. Kaikkien perheenjäsenten toiveita ja ajatuksia täytyy kuunnella yhteistä arkea suunniteltaessa.

Anna vastuuta sopiva määrä

Jaa vastuuta erityislapsen hoidosta vain sen verran, kun sisarus on valmis ja halukas ottamaan. On tärkeää, että sisarus kokee olevansa osallinen ja monille on tärkeää saada osallistua sisaruksen hoitoon. Vastuu voi kuitenkin myös uuvuttaa.

Keskustele ja ole utelias

Sisarukset toivovat vanhempien huomiota hyvin arkisissa tilanteissa. Kysy miten koulupäivä sujui, keskustele ja anna lapsen ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan. 

Anna tietoa

Kerro sisaruksen sairaudesta tai vammasta sisarukselle hänen kehitystasonsa mukaisella tavalla. Kysy ja kuulostele mitä lapsi jo tietää ja korjaa mahdolliset virheelliset käsitykset. Lapsi aistii herkästi vanhempien tunnetiloja ja kuulee usein enemmän mitä aikuiset luulevat. Tiedon kertomatta jättäminen saa usein lapsen täyttämään puuttuvia aukkoja omalla mielikuvituksellaan ja syntyneet kuvitelmat voivat olla totuutta pelottavampia.

Tarjoa sisarukselle edes hetki jakamatonta huomiota

Pienikin hetki jakamatonta huomiota esimerkiksi kiireettömällä aamiaisella tai iltasadun äärellä on sisaruksille usein erityisen tärkeää. Lyhyet lomat tai aika vanhempien kanssa kotona ilman sisarusta aina silloin tällöin voi vahvistaa sisaruksen itsetuntoa ja vähentää stressiä.

 

Katso tästä vielä tiivistetysti, miten vanhemmat voivat tukea erityislapsen sisarusta.  


Lue myös: 

Tiedon antaminen sisaruksille

Sisarusten ohjeita vanhemmille