Tervetuloa Erityinen sisaruus -sivustolle!


Erityinen sisaruus -sivustolla on tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisarusten tukemiseen. Sivusto on suunnattu sisarusten läheisille ja ammattilaisille. Tieto pohjautuu sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon.

Sivuston tuottaa Erityinen sisaruus -projekti. Projekti toteutetaan yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Norio-keskuksen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Sylva ry:n ja TATU ry:n kanssa vuosina 2015 - 2019. Projektin rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Kuvitukset on tehnyt Ilona Partanen.

Ajankohtaista

Erityinen sisaruus -juurrutusprojekti täyteen vauhtiin!

Ilolla ilmoitamme, että Erityinen sisaruus -projekti jatkuu taas täydellä teholla. Erityinen sisaruus -projekti (2015-2017) kokosi tietoa ja materiaalia pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten sisarusten tukemiseen. Projektin tuloksena saatiin tietoa erityislasten sisarusten hyvinvoinnista ja kokemuksista sekä kehitettiin materiaaleja ja toimintamalleja sisarusten huomioimiseksi. Niitä löydät näiltä sivuilta. Projektin tulosten myötä tiedetään, mitä sisarukset tarvitsevat ja mihin tulisi vaikuttaa, mitä tulisi tehdä ja mitä ei kannata tehdä. STEA myönsi projektille jatkoa seuraaviksi kahdeksi vuodeksi tietojen ja materiaalien juurruttamiseen, jotta sisarusten tukeminen saataisiin jatkumaan osana kolmannen sektorin ja julkisen puolen toimintaa.

Edellisen projektin vastaava Milla Bergman on siirtynyt toisiin tehtäviin ja nyt alkaneeseen juurrutusprojektiin on saatu uudet henkilöt, jotka lähtevät viemään innolla projektia eteenpäin. Projektipäällikkönä toimii toimintaterapeutti Katri Lehmuskoski, joka on aiemmin toiminut Rinnekoti-Säätiön Norio-keskuksessa sopeutumisvalmennuskursseilla sekä vertaistoiminnassa, vastaten muun muassa sisarustoiminnasta. Lisäksi mukana on viestintäsuunnittelijana Sanna Kalmari sekä alueellisina osa-aikaisina työntekijöinä Tampereella Taina Koivunen-Kutila (4.4. alkaen) Kehitysvammaisten Tukiliitosta ja Kuopiossa Timo Rautiainen TATU ry:stä.

Erityinen sisaruus-projekti haluaa nyt siis kannustaa ja rohkaista järjestöjä ja julkisen puolen toimijoita eri puolilla Suomea miettimään, miten omassa toiminnassa voisi paremmin ottaa huomioon sisaruksia. Meihin saa ottaa yhteyttä ja tulemme mielellämme miettimään yhdessä ideoita sisarusten tukemiseen. Löydät yhteystietomme yhteystiedot-sivulta.


Erityinen sisaruus -julkaisu


Kun pupusisko sairastui - uusi lastenkirja erityislasten sisaruksille

Tutustu kirjaan